Propaganda Política da Transición é un proxecto que pretende poñer a disposición de persoas investigadoras e público xeral o fondo do arquivo Miguel Gutiérrez, quen posúe unha das maiores coleccións de patrimonio documental da Transición en Galicia.

O proxecto foi elaborado para o grupo de investigación Hispona da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Galería