Mazarelos.gal é un proxecto que busca achegar a historia e a cultura a novos públicos, explorando diferentes formatos e adaptándonos ás necesidades comunicativas de hoxe. Na actualidade conta con máis de 200 publicacións e unha rede que supera os 50 colaboradores e colaboradoras.

Mazarelos: revista de historia e cultura é unha publicación en papel e dixital de periodicidade cuatrimestral. Nela publicamos artigos de investigación, entrevistas e recensións sobre historia e cultura dende un enfoque divulgativo. Na actualidade vai pola décima edición e é autoxestionada por Mazarelos.

Facer memoria é un espectáculo teatral innovador que utiliza como material artístico a tradición oral galega. É un proxecto cargado de memoria e forte impacto na comunidade, xa que aproveita os contos e historias da xente dun lugar. É dirixido por Berrobambán e Mazarelos Coop ocúpase da investigación histórica e conexión coas fontes orais.

O Reino no mapa é un proxecto creado por Mazarelos para divulgar o Reino Medieval de Galiza. Baséase na elaboración de diferentes mapas que utilizan como nexo de unión o espazo ocupado polo Reino. A intención é mostrar de maneira visual e gráfica diferentes aspectos da organización política, social e cultural do reino e o seu encadramento no mundo da época.

Loitar saben é unha serie documental que trata en dous espazos e temporalidades ben diferenciadas experiencias da vida das mulleres galegas. A través das súas lembranzas e da súa memoria, achegámonos a fenómenos do pasado.

Nesta segunda entrega traemos novos expertos e expertas para achegar contidos rigorosos relacionados coas ciencias sociais e as humanidades á sociedade xeral, todo por medio de vídeos curtos dispoñibles na nosa canle de Youtube.

Elaboramos o plan de comunicación e estratexia dixital da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade encargámonos de administrar as súas redes sociais e as formas de comunicación e transferencia do centro.

O Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais é un centro de investigación de nova xeración, integrado no Sistema Universitario de Galicia. Elaboramos o plan de comunicación, a estratexia dixital e xestionamos as súas redes sociais na primeira fase de consolidación.

O Baixa á praza trátase dun ciclo de entrevistas no que falamos con diferentes investigadoras expertas nas humanidades e as ciencias sociais. O fin que buscamos é a transmisión de coñecementos de forma divulgativa a todos os públicos, con materiais audiovisuais accesibles e de libre utilización.

Memorias vivas é un microsite dedicado ao Desastre de Annual e á descolonización dos territorios africanos. Nela pódense atopar varios recursos sobre esta cuestión entre os que destacan as entrevistas a persoas relacionadas con eses dous apartados.

Proxecto do CCG e o grupo de investigación Hispona para catalogar e dixitalizar o arquivo privado Miguel Gutiérrez, unha das maiores coleccións de propaganda política da Transición en Galicia.

Facer memoria é un espectáculo teatral innovador que utiliza como material artístico a tradición oral galega. É un proxecto cargado de memoria e forte impacto na comunidade, xa que aproveita os contos e historias da xente dun lugar. É dirixido por Berrobambán e Mazarelos Coop ocúpase da investigación histórica e conexión coas fontes orais.

O Recomenda! é unha serie de microvídeos protagonizados por persoas relacionadas co mundo da cultura nos cales recomendan unha lectura, unha película ou un espectáculo cultural para un pública variado, xa que cada proposta está destinada a un perfil diferente en función dos gustos persoais.

Actividade de formación permanente do profesorado de carácter interdisciplinar, organizada pola CIG-ensino e homologada pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Mazarelos foi convidado nas súas dúas edicións nos anos 2021 e 2022.